SCREENINGOVÝ DOTAZNÍK
NA PORUCHY UČENÍ PRO DOSPĚLÉ

Vyberte vždy nejvýstižnější odpověď z možností uvedených za každou otázkou.

Jedná se o orientační metodu, která pomůže zjistit míru vašich potíží při studiu, jako jsou: psaní poznámek při přednáškách, organizace studijních povinností, osvojování si cizích jazyků, prezentace před publikem, schopnost soustředit se při práci se zdroji (texty, literatura), psaní referátů a seminárních prací, formulování odpovědí při testech, práce pod časovým tlakem. Metoda Vám na závěr nabídne doporučení pro další kroky. Zkuste se otestovat!

1.
Stává se mi, že zaměním podobně vypadající čísla - například 315 a 351.
2.
Ve škole jsem měl/a problém s aritmetickými výpočty. Počítal/a jsem například „v hlavě“ s jiným číslem, než které bylo napsané v zadání.
3.
Od ostatních slýchávám, že mám špatně čitelný rukopis.
4.
Při psaní dělám gramatické chyby.
5.
Souhlasím s tvrzením, že psaní je pro mě víc únavné než pro jiné lidi.
6.
Při vyplňování formulářů dělám chyby.
7.
Když si dělám zápisky, škrtám v nich, přepisuji anebo opravuji.
8.
Dávám přednost psaní tiskacím písmem před psacím písmem.
9.
V porovnání s ostatními lidmi píšu pomalým tempem.
10.
Když mám zapsat vzkaz během telefonního hovoru, stává se mi, že mám v textu chyby anebo na něco zapomenu.
11.
Během psaní se mi nedaří dobře vyjádřit myšlenky do textu.
12.
Stává se mi, že během čtení mám problém pochopit smysl textu. Musím si proto text opakovaně číst.
13.
Když si mám číst potichu, pro sebe, zabere mi to poměrně dost času, přičemž mi pozornost odbíhá jinam.
14.
Během čtení si nesprávně domýšlím některá slova anebo koncovky slov.
15.
Připadá mi, že práce s psaným textem je pro mě více únavná než pro jiné lidi.
16.
Při čtení anebo při psaní zaměňuji podobně vypadající slova jako například „jsem“ a „jsme“.
17.
Naučit se správnou výslovnost cizích slov mi trvá delší dobu než ostatním studentům.
18.
V textu, například v učebnici anebo na monitoru, se orientuji pomaleji než jiní lidé.
19.
Pokud píši anebo doplňuji text v cizím jazyce (např. angličtina), vynechávám celá slova anebo písmena.
20.
Při organizaci vlastní činnosti často na něco zapomenu anebo dělám chyby.
21.
Mám obtíže s odhadem času – například přicházím pozdě anebo příliš brzy.
22.
Pravolevá orientace, například při řízení auta anebo při orientaci v prostoru, mi dělá obtíže.
23.
Když mám najednou vyřešit několik úkolů, stává se mi, že zmatkuji anebo mám problém si činnost zorganizovat.
24.
Při psaní vynechávám diakritiku (háčky, čárky, kroužky).
25.
Dělá mi problém zapamatovat si neznámá anebo nová slova anebo jména.
26.
Během řeči mám problém vzpomenout si na správný/é výraz/slovo, když mluvím.
27.
Dělá mi problém výslovnost některých slov, jako například „restrukturalizovaný“.
28.
Ve škole jsem se „ztrácel/a“ ve slovních výpočetních úlohách.